Tel: 07 49 05 303
Fax: 07 49 05 302

Nujna veterinarska pomoč

vse dni v letu

ZVC Lipej - Šerbec d.o.o.
Zasebni veterinarski center
Ulica 11. novembra 43a
8273 Leskovec pri Krškem

 

OBRATOVALNI ČAS
pon - pet od 7.00 - 19.00 ure
sob. od 7.00 - 11.00 ure

DEŽURSTVO:
24 ur na dan, vse dni v letu

 

telefon: 07 49 05 303

Fax: 07 49 05 302

 

IBAN: SI56 0298 2025 4873 285 (NLB d.d.)

DAVČNA ŠT: SI 50657160 

MATIČNA ŠT: 2054523000 


PLAČILNE KARTICE 

 

        

 

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE!

Potovanje s hišnimi ljubljenčki

V poletnih mesecih radi potujemo z našimi ljubljenčki, saj se ne bi radi ločili od njih ali pa jih nimamo komu zaupati. Pred potovanjem moramo poskrbeti za ustrezno preventivo (zaščita pred notranjimi zajedavci-predvsem pred srčno glisto pri psih, ki potujejo v sredozemlje, pravočasno opravljena preventivna cepljenja proti steklini in drugim boleznim…). V nadaljevanju je predstavljen povzetek pravilnika o nekomercialnih premikih hišnih ljubljenčkov, za podrobnejše informacije pa se lahko obrnete na nas ali na veterinarsko inšpekcijo.
NEKOMERCIALNI PREMIKI HIŠNIH ŽIVALI

Nekomercialni premiki so premiki živali, kot so določeni z Uredbo 998/2003 in predpisi, ki urejajo premike in uvoz kopitarjev z vsemi spremembami, premiki živali na ozemlju RS, pri katerih ni neposrednega komercialnega učinka (npr. sezonska paša, sodelovanje na kulturni oziroma športni prireditvi, počitnice in izleti z živalmi, selitev lastnika skupaj z živalmi), ter premiki živalskih proizvodov in krme brez komercialnega namena oziroma neposrednega komercialnega učinka (npr. premiki krme za lastne potrebe, zbiranje živalskih trupel v okviru veterinarsko higienske službe).

Nekomercialni premiki znotraj držav EU (Evropska unija)

1. Potovanja s psom, mačko ali belim dihurjem v Združeno kraljestvo, Irsko, Malto in Švedsko (države v delu A priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003)
Za potovanje v zgoraj navedene države se zahteva, da so živali starejše od 3. mesecev in označene z mikročipom. Žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar in potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardi. Poleg že navedenih zahtev je potrebno opraviti še test titracije z nevtralizacijo protiteles, pri čemer mora biti titer protiteles najmanj enak 0,5 I.E./ml. Vzorec mora odvzeti pooblaščeni veterinar, preiskave pa morajo biti obvezno opravljene v časovnih obdobjih, ki jih zahtevajo posamezne zgoraj navedene države, v enem izmed odobrenih laboratorijev s strani Evropske komisije za preverjanje uspešnosti cepljenja proti steklini. Za določene države, ki so pridobile status države, proste določenih bolezni, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve (Obvezno navodilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 998/2003). Svetujemo vam, da se glede pogojev, pravočasno pozanimate pri pristojnem organu v državi v katero potujete.

Spletne strani:


2. Potovanja s psom, mačko ali belim dihurjem v druge države članice Evropske skupnosti

Za potovanja v ostale države članice se zahteva, da so živali označene z mikročipom ali z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011). Žival mora med potovanjem spremljati evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar in potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardi. Za določene države, ki so pridobile status države, proste določenih bolezni, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve. Svetujemo vam, da se glede pogojev pravočasno pozanimate pri pristojnem organu v državi v katero potujete.

3. Potovanja iz držav članic EU v Slovenijo oz. vrnitev v Slovenijo
Za potovanje v Slovenijo iz držav EU oz. vrnitev v Slovenijo iz držav EU se zahteva, da so živali označene z mikročipom ali izjemoma z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011). Žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar in potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini oziroma ponovno cepljenje, če je potrebno, v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardom.
Nekomercialni premiki med državami EU in tretjimi državami (Tretje države)

1. Potovanje v države, ki niso članice EU
Pogoje za potovanja v tretje države predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav. V izogib zapletom pri potovanju se pozanimajte, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni preden se odpravite v namembno tretjo državo.

2. Potovanje iz tretje države in vrnitev iz tretjih držav
a) Potovanja iz tretjih držav, ki so na seznamu B oddelka 2 Priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003
(Andora, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Švica, Vatikan)
Za potovanja iz oz. vrnitev iz navedenih držav se uporabljajo enake zahteve kot za potovanja iz držav članic EU v Slovenijo oz. vrnitev v Slovenijo.
b) Potovanja iz tretjih držav z ugodnimi razmerami glede stekline (del C priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003 (link))
Za potovanje v Slovenijo ali v drugo državo EU iz tretjih držav z ugodnimi razmerami glede stekline se zahteva, da so živali označene z mikročipom ali izjemoma z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011). Žival mora spremljati izpolnjeno veterinarsko spričevalo, ki ga izda in potrdi uradni veterinar, ki potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardi.
Za potovanja iz teh držav v Združeno kraljestvo, Irsko, Malto in Švedsko se uporabljajo enake zahteve kot za države članice EU, navedene v delu B priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003.
Za vrnitev »EU živali« iz omenjenih tretjih držav v Slovenijo oz. države EU jih mora spremljati evropski potni list za hišne živali, prav tako pa morajo živali biti označene z mikročipom ali izjemoma z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011) ter imeti opravljeno veljavno cepljenje proti steklini.

Opozorilo!
Potovanje oz. vrnitev v Slovenijo ali drugo državo EU z živalmi, mlajšimi od 3. mesecev in necepljenimi proti steklini, iz teh tretjih držav, ni dovoljeno.
c) Potovanja iz drugih tretjih držav (niso na nobeni listi)
Za potovanje v Slovenijo ali v druge države EU iz tretjih držav, ki niso na nobenem seznamu Priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003 se zahteva, da so živali označene z mikročipom ali izjemoma z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011). Žival mora spremljati izpolnjeno veterinarsko spričevalo, ki ga izda in potrdi uradni veterinar. V dokumentih mora biti potrjeno opravljeno veljavno cepljenje proti steklini v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardi. Poleg že navedenih zahtev je potrebno opraviti še test titracije z nevtralizacijo protiteles, pri čemer mora biti titer protiteles najmanj enak 0,5 I.E./ml. Vzorec mora odvzeti pooblaščeni veterinar in sicer najmanj 30 dni po cepljenju in 3 mesece pred nameravanim potovanjem, preiskave pa morajo biti opravljene v enem izmed odobrenih laboratorijev s strani Evropske komisije.
Za potovanja iz teh držav v Združeno kraljestvo, Irsko, Malto in Švedsko se uporabljajo enake zahteve kot za države članice EU, navedene v delu B priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003.

Za vrnitev »EU živali« iz tretjih držav, ki niso na nobeni listi, v Slovenijo oz. države EU jih mora spremljati evropski potni list za hišne živali, prav tako pa morajo biti živali označene z mikročipom ali izjemoma z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011) ter imeti opravljeno veljavno cepljenje proti steklini.
Trimesečnega obdobja ni potrebno upoštevati pri vrnitvi v Slovenijo oz. drugo državo EU, pri živalih, katerih potni list potrjuje opravljen test titracije z ugodnim rezultatom, preden je žival zapustila Slovenijo oz. drugo državo EU.

Opozorilo!
Za vrnitev v Slovenijo oz. drugo državo EU iz tretjih držav, ki niso na nobenem seznamu Priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003, kjer so se živali zadrževale krajši čas (npr. dopust), vam svetujemo, da se test titracije opravi preden se odpravite. Tako bo žival lahko izpolnjevala pogoje ob vrnitvi.
Potovanje oz. vrnitev v Slovenijo ali drugo državo EU z živalmi, mlajšimi od 3. mesecev in necepljenimi proti steklini, iz tretjih držav, ki niso na nobenem seznamu, ni dovoljeno.

Na podlagi Uredbe (ES) št. 998/2003, ki ureja netrgovske premike hišnih živali, smo pripravili tabelo, kjer smo prikazali pogoje za nekomercialni premik hišnih živali iz nekaterih tretjih držav, ki se nahajajo v prilogi II omenjene uredbe.

 

 • Hrvaška (del B, oddelek 2)
 • Bosna in Hercegovina (del C)
 • Albanija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija (niso na seznamu)

 

Nekomercialni premiki psov, mačk in belih dihurjev mlajših od 3. mesecev in necepljenih proti steklini
Osnovni pogoji za potovanje s hišnimi živalmi (psi, mačke in beli dihurji) med državami članicami EU so sledeči:

 

 • žival mora biti označena z mikročipom oz. v prehodnem obdobju (do 3. julija 2011) z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem;
 • žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali, v katerem je potrjeno cepljenje proti steklini;
 • žival mora biti veljavno cepljena proti steklini (cepljenje je veljavno 21. dan po opravljenem 1. cepljenju).

 

Nekatere države članice zahtevajo še dodatne pogoje, kot je na primer ugotavljanje titra protiteles proti virusu stekline, tretiranje proti klopom in notranjim zajedavcem. Več informacij v zvezi s tem lahko najdete na spletni strani VURS ali na spletni strani države kamor potujete.
V skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003, ki ureja nekomercialne premike hišnih živali, lahko vsaka država članica kot je določeno v členu 5 dovoli nekomercialni premik živali (psi, mačke in beli dihurji) mlajših od 3. mesecev in necepljenih proti steklini na svoje ozemlje.

 

Osnovni pogoji za potovanje mlade živali, kot so določeni v členu 5 so sledeči:

 

 • žival mora biti označena z mikročipom oz. v prehodnem obdobju (do 3. julija 2011) z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem,
 • žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali, v katerem mora biti v rubriki XI. (drugo/others) izjava, da je bila žival na kraju rojstva brez stikov z divjimi živalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi z virusom stekline.
  *Opomba: Velja tudi za Republiko Hrvaško.

 

Ker glede možnosti dovolitve nekomercialnega premika živali mlajših od 3. mesecev in necepljenih proti steklini odloči vsaka država članica EU posebej vam svetujemo, da se o tem pravočasno pozanimate v državi članici v katero potujete.

 

Potovanje s hišnimi živalmi v Republiko Hrvaško
Po Uredbi (ES) št. 998/2003 so pogoji za nekomercialni premik psa, mačke ali belega dihurja iz Republike Slovenije v Republiko Hrvaško sledeči:
žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali;

 

 • žival mora biti označena z mikročipom ali z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011);
 • žival mora biti veljavno cepljena proti steklini (21. dan po opravljenem 1. cepljenju v kolikor so ostala cepljenja bila opravljena v roku);

 

V skladu z zakonodajo Republike Hrvaške je dovoljen nekomercialni premik psov, mačk in belih dihurjev, ki so mlajši od treh mesecev in necepljeni proti steklini, če te živali izpolnjujejo naslednje pogoje:
mladič mora biti označen z mikročipom ali z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem (slednje velja do 3. julija 2011);
mladiča mora spremljati evropski potni list za hišne živali z vpisano izjavo v rubriki XI. (drugo/others), da je bila žival na kraju rojstva brez stikov z divjimi živalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi z virusom stekline ali, če je v spremstvu matere od katerih je še odvisna.

 

Potovanje s hišnimi živalmi v Republiko Hrvaško – zakonodaja v Republiki Hrvaški glede nevarnih psov
Veterinarska uprava Republike Hrvaške nas je dne 12. junija 2009 obvestila glede pravil, ki veljajo v Republiki Hrvaški glede nevarnih psov. Sprejeli so nacionalni predpis – »Pravilnik o opasnim psima (Narodne novine 117/08)«, v katerem so definirani nevarni psi in ravnanje z njimi.
Med nevarne pse v skladu s prej navedenim pravilnikom spadajo pasme terierjev tipa »bull«, ki ne izvirajo iz priznanih rej (nimajo rodovnika, ki ga je izdala Hrvaška kinološka zveza in niso vpisani v Hrvaško rodovno knjigo, oziroma nimajo rodovnika, ki ga je izdala ena od kinoloških zvez ene od držav članic Mednarodne kinološke organizacije (F.C.I.)).
S strani Veterinarske uprave Republike Hrvaške so nas obvestili, da v skladu z 11. členom prej navedenega pravilnika ni dovoljen uvoz, prevoz in začasno bivanje na ozemlju Republike Hrvaške za pse pasem terier – tipa »bull«, ki niso vpisani v register F.C.I. in njihovih križancev.

IMA VAŠ LJUBLJENČEK TEŽAVE, PA NE VESTE KAKO MU POMAGAT?

 

ZVC Lipej - Šerbec d.o.o.
Zasebni veterinarski center
Ulica 11. novembra 43a
8273 Leskovec pri Krškem

OBRATOVALNI ČAS
pon - pet od 7.00 - 19.00 ure
sob. od 7.00 - 11.00 ure

 

DEŽURSTVO:
24 ur na dan, vse dni v letu

telefon: 07 49 05 303

Fax: 07 49 05 302

(C) 2016 - ZVC Lipej - Šerbec d.o.o., Vse pravice pridržane.

PLAČILNE KARTICE